Επιλογή τύπου δήλωσης για υποβολή

Επιλέξτε πιο κάτω τον τύπο της δήλωσης που θέλετε να υποβάλετε.

CES_DVA - Δήλωση εκλογέα για να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό.
Τελευταία ημερ. και ώρα υποβολής : 02/04/2019 23:59


Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της δήλωσης

 

CES_DWEC_UN - Δήλωση ανέργου πτυχιούχου για στελέχωση εκλογικού κέντρου.
Τελευταία ημερ. και ώρα υποβολής : 22/04/2019 23:59


Η υποβολή αυτού του τύπου δήλωσης επιτρέπεται μόνο από εκλογείς εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους (μέχρι τις 12/04/2019) στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωv.

Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της δήλωσης

 

CES_DWEC_GE - Δήλωση Δημόσιου Λειτουργού για στελέχωση εκλογικού κέντρου.
Τελευταία ημερ. και ώρα υποβολής : 17/04/2019 23:59


Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της δήλωσης