Ανακτήστε την δήλωσή σας

Ανακτήστε την δήλωσή σας γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς ή τα προσωπικά σας στοιχεία.

Με αριθμό αναφοράς

Ανακτήστε την δήλωσή σας δίνοντας πιο κάτω τον 6-χαρακτήρων κωδικό αναφοράς (σας έχει αποσταλεί στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) και το Επώνυμό σας όπως αυτό αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητάς σας.

 

Με χρήση προσωπικών στοιχείων

Ανακτήστε την δήλωσή σας δίνοντας πιο κάτω το Επώνυμο, Όνομα , Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και Ημερομηνία Έκδοσης όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητάς σας.