Επιλογή τύπου δήλωσης για υποβολή

Επιλέξτε πιο κάτω τον τύπο της δήλωσης που θέλετε να υποβάλετε.

CES_DVA - Δήλωση εκλογέα για να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό.
Τελευταία ημερ. και ώρα υποβολής : 02/04/2019 23:59


Πατήστε εδώ για συμπλήρωση της δήλωσης